10% na začiatku

Bývanie v rodinnom dome je dostupnejšie ako ste si mysleli. Prostredníctvm exkluzívneho finančného poradcu K&L, Vám pomôžeme s celým procesom kúpy, od výberu najvýhodnejšej hypotéky, cez kompletný právny servis, až po vyriešenie administratívnych záležitostí.

 
Rezervačná zmluva - vyberte si svoj dom a rezervujete ho rezervačnou zmluvou. Súčasťou rezervačnej zmluvy je zloženie rezervačného poplatku vo výške 3.300€, ktorý treba uhradiť do 5 pracovných dní.
Rezervačná zmluva - vyberte si svoj pozemok a rezervujete ho rezervačnou zmluvou. Súčasťou rezervačnej zmluvy je zloženie rezervačného poplatku vo výške 3.000€, ktorý treba uhradiť do 5 pracovných dní.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - ďalším krokom bude uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorá sa podpisuje do 30 pracovných dni od podpisu Rezervačnej zmluvy. Do 5 pracovných dní po jej podpise sa uhrádza 10% z kúpnej ceny domu a Zmluva obsahuje dohodnutý splátkový kalendár na zbytok kúpnej ceny. Kúpna zmluvy – Kúpna zmluva sa podpisuje po skolaudovaní novostavby a zapísaní domu do listu vlastníctva na katastri nehnuteľností. Pred podpisom riadnej kúpnej zmluvy a pred oodovzdaním domu sa vyplatí celá kúpna cena tak ako je dohodnuté v Zmluve o budúcej kúpnej zmluve.

Maklér: Miroslav Berky, tel.: +421 918 315 011, email: berky@virginreality.sk
 

Rodinné domy:
Kúpna cena 165 000 169 000 176 000 179 000 181 000 183 000 187 500 188 600 188 900 189 000 189 800
Úver 90% 148 500 148 500 152 100 158 400 161 100 162 900 164 700 168 750 170 010 170 100 170 820
Splátka pri 1,50% p.a splatnosť 30 rokov 512,50 524,93 546,67 555,99 562,20 568,41 582,39 585,81 586,74 587,05 589,53
Splátka pri 1,50% p.a splatnosť 20 rokov 716,60 733,95 764,35 777,38 786,07 794,75 814,30 819,07 820,38 820,81 824,28
 
Pozemky:
Kúpna cena 49 788 51 624 52 164 56 376 56 700 57 348 62 640 71 064 79 164 97 308  
Úver 70% 34 852 36 137 36 515 39 463 39 690 40 144 43 848 49 745 55 415 68 116  
Splátka pri 1,50% p.a splatnosť 30 rokov 120,28 124,72 126,02 136,19 136,98 138,55 151,33 171,68 191,25 235,08  
Splátka pri 1,50% p.a splatnosť 20 rokov 168,18 174,38 176,20 190,43 191,52 193,71 211,59 240,04 267,40 328,69