28 pozemkov pre RD

Táto ulica je jedna veľká partia

Realizácia v roku 2012