Portfólio

Hviezdová 1

sídlo spoločnosti

Kancelárske a obchodné priestory.

Židovská náboženská obec Trenčín.

Hviezdová 1

Synagóga Trenčín

Mierové námestie 3

nájomný dom

Mierové námestie 23

nájomný dom

Štúrovo námestie 18

nájomný dom

Farská 4

nájomný dom


Štefánikova 9

nájomný dom

Braneckého 1

nájomný dom