Rekonštrukcia Braneckého 1

Bývalý hotel Trenčan

                 Zmena na polyfunkčný objekt