Rekonštrukcia Štefánikova 9

Bytové a kancelárske priestory

Rekonštrukcia v roku 1997