18 pozemkov pre RD

Výstavba komunikácií a sietí

Realizácia v roku 2013