Výstavba garáží a obchodov

Gen.Svobodu, Trenčín

Realizácia v roku 1994