Rekonštrukcia Mierové námestie 3

Meštiansky dom po rekonštrukcii

Realizácia v roku 2006