Rekonštrukcia Farská 4

Meštiansky dom po rekonštrukcii

Realizácia v roku 2004