Hanzlíkovská

Rodinná štvrť v mestskej časti Záblatie

Územie, ktorému sme vdýchli život, teraz je plnohodnotnou mestskou časťou